Personvernerklæring og informasjonskapsler (cookies)

Revidert 18. Desember 2019

Denne personvernerklæringen beskriver hvordan Butikkvindu AS / MyklebustDesigns samler inn og bruker personopplysninger.

Butikkvindu, ved daglig leder, er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Der det daglige ansvaret er delegert, kommer det fram under hvert enkelt punkt. Delegeringen omfatter kun oppgavene og ikke ansvaret.

Som en tilrettelegger av blant annet nettsteder og netthandel er Butikkvindu opptatt av at data behandles på en trygg og sikker måte. Vi jobber kontinuerlig med å sikre personvern, nettverk og ny teknologi. Samtidig sørger Butikkvindu for å følge all gjeldende lovgivning om personvern å tilrettelegge for at våre kunder gjør det samme.

Våre systemer er i henhold til lovverket, men som «databehandler» har ikke vi et ansvar for at «behandlingsansvarlig»(eieren av nettbutikken eller nettstedet) innfrir regelverket.

Vår jobb er å legge til rette for at våre kunder kan innfri regelverket.

Denne erklæringen inneholder opplysninger du har krav på når det samles inn opplysninger fra nettstedene våre (personopplysningsloven § 19) og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger. (personopplysningsloven § 18 1. ledd).

Butikkvindu AS er opptatt av å ivareta personvern på en god og forsvarlig måte og implementerer derfor kontinuerlig tiltak for å sikre personopplysninger best mulig. Herunder bruker Butikkvindu utelukkende krypterte forbindelser for overføring av informasjon, samt gjør en halvårlig internrevisjon av selskapets bruk av personopplysninger.

Behandling av personopplysninger på våre nettsteder butikkvindu.no og myklebustdesigns.no

Butikkvindu AS sin daglige leder har det daglige ansvaret for behandling av personopplysninger vi mottar gjennom våre nettsteder.

Det er frivillig for de som besøker nettsidene å oppgi personopplysninger i forbindelse med tjenester. For eksempel nyhetsbrev, opprette konto, ta kontakt via chat eller webskjemaer. Behandlingsgrunnlaget er samtykke fra den enkelte, med mindre annet er spesifisert.

Utlevering av personopplysninger

Butikkvindu utleverer ikke dine personlige opplysninger til andre parter enn beskrevet i dette dokument, med mindre vi er pålagt å gjøre dette ifølge lovverket eller som følge av rettslige pålegg.

Formål med behandling

Formålet med behandlingen av personopplysninger er å gi brukerne en så god opplevelse av nettsiden som mulig, samt å tilby brukerne de tjenestene de måtte ønske å benytte seg av.

Behandlingsgrunnlaget er samtykke fra den enkelte, med mindre annet er spesifisert.

Rettslig Grunnlag for behandling av personopplysninger

Vårt rettslige grunnlag for innsamling og behandling av personopplysninger beskrevet i dette dokumentet avhenger av personopplysningene det gjelder og hvilken sammenheng de samles inn i.

Vi vil normalt bare samle inn personlig informasjon (1) hvor vi trenger den personlige informasjonen for å komme i kontakt med deg; (2) hvor prosessering er innenfor vår legitime interesse og ikke styrt av dine rettigheter; eller (3) hvor du har gitt oss samtykke til å bruke de. Vi har legitime interesser i å drifte våre tjenester og kommunisere med deg slik det er forutsatt for at vi skal kunne yte tjenesten. For eksempel når vi besvarer henvendelser, forbedrer våre nettsteder, markedsfører eller for å undersøke driftsavvik eller forebygge ulovlige aktiviteter.

I noen tilfeller kan vi ha en rettslig forpliktelse til å samle inn personopplysninger om deg, eller må på annen måte trenge din personlige informasjon for å beskytte dine interesser, eller de til andre enkeltpersoner.

Hvis vi ber deg om personlig informasjon for å ivareta et rettslig krav, eller for å lage en kontrakt med deg, så skal vi gjøre dette tydelig for deg når det skjer og informere om bruk av opplysningene er pålagt eller nødvendig, eller ikke (i tillegg til mulige konsekvenser hvis du ikke gir disse personopplysningene).

Hvilke personopplysninger behandles?

De personopplysningene som samles inn er de opplysningene du selv velger å oppgi når du melder deg på arrangementer i regi av oss eller fyller ut skjema for at vi skal kunne kontakte deg. Dette er opplysninger om navn, e-postadresse, telefonnummer og firma, samt øvrig informasjon som måtte sendes oss i skjemaer eller via chat-tjeneste.

I tillegg bruker Butikkvindu Cookies (informasjonskapsler) som henter inn begrenset informasjon som f.eks. IP adresse via nettleser. Se avsnitt om Cookies for mer informasjon, og hvordan du kan begrense dette.

Kryptering

Alle Butikkvindu sine nettsteder bruker kryptering (SSL).

Opphavsrett og innhold

Innholdet på dette nettstedet er beskyttet av opphavsrett for Butikkvindu AS med tilknyttede selskaper eller selskapets lisensgiver.

“Do not track” innstillinger

Vi respekterer “Do not track”-innstillinger fra nettlesere på våre nettsider.

Innsyn, retting og sletting av persondata

For innsyn, retting og sletting av persondata må du sende en e-post til post@butikkvindu.no.

For å sikre personvern og sikkerhet vil vi ta rimelige skritt for å verifisere din identitet før retting og sletting av data eller innsyn i de data vi måtte ha om deg.

Innebygd innhold fra andre nettsteder

Innholdet på denne nettsiden kan inkludere innebygd innhold (f.eks. videoer, bilder, artikler osv.). Innebygd innhold fra andre nettsteder oppfører seg på nøyaktig samme måte som om den besøkende hadde besøkt nettstedet som det innebygde innholdet kommer fra.

Disse nettstedene kan samle inn opplysninger om deg, bruke informasjonskapsler eller bygge inn sporingssystemer fra en tredjepart og overvåke hva du gjør via dette innebygde innholdet. Dette omfatter også sporing av handlingene dine via det innebygde innholdet dersom du har en konto og er logget inn på nettstedet.

Cookies – informasjonskapsler

Informasjonskapsler (cookies) er små tekstfiler som plasseres på din datamaskin når du laster ned en nettside.

Lagring av opplysninger og behandling av disse opplysningene er ikke tillatt med mindre bruker både har blitt informert om og har gitt sitt samtykke til behandlingen. Brukeren skal få vite om og godkjenne hvilke opplysninger som behandles, hva formålet med behandlingen er og hvem som behandler opplysningene, jf. ekomloven § 2-7b.

WordPress

Butikkvindu sine offentlige websider (butikkvindu.no, myklebustdesigns.no m.fl) er basert på WordPress.

Google Analytics

Butikkvindu bruker Google Analytics til webstatistikk på våre offentlige nettsider. Google Analytics samler informasjon om besøk og bruksstatistikk på våre nettsider ved hjelp av et javascript. Google Analytics er konfigurert til å ikke samle personopplysninger, herunder å anonymisere IP-adresser.

Tripletex

Butikkvindu bruker Tripletex.no til regnskap, timeføring og lønn. Systemet lagrer personopplysninger om ansatte, kunde- og selskapsopplysninger i forbindelse med fakturering av tjenester.

Alle som spør har rett på grunnleggende informasjon om behandlinger av personopplysninger i en virksomhet etter personopplysningslovens § 18, 1. ledd. Butikkvindu har gitt denne informasjonen i denne erklæringen, og vil henvise til den ved eventuelle forespørsler. De som er registrert i en av Butikkvindu sine systemer har rett på innsyn i egne opplysninger. Vedkommende har også rett til å be om at uriktige, ufullstendige eller opplysninger Butikkvindu ikke har adgang til å behandle blir rettet, slettet eller supplert. Krav fra den registrerte skal besvares kostnadsfritt og senest innen 30 dager.

Kontaktinformasjon
post@butikkvindu.no
Telefon +47 957 61 994

Postadresse: Storgata 75, 2609 Lillehammer