Tjenester

Liten, tøff
og allsidig

For å ivareta og bygge sterke markedsposisjoner må alt virksomheten din gjør og uttrykker, henge sammen med det merkevaren gir løfte om. En av våre styrker er å videreutvikle merkevarebyggingen i digitale medier. Strategiske og taktiske valg baseres på innsikt om målgrupper, konkurrenter og ikke minst inngående kunnskap om de mulighetene som finnes, med respekt for oppdragsgiverens tradisjoner.

01.

Webdesign

For å ivareta og bygge sterke markedsposisjoner må alt virksomheten gjør og uttrykker, henge sammen med merkevarens løfte. En av våre største styrker er evnen til å videreutvikle merkevarebyggingen i digitale medier. Strategiske og taktiske valg baseres på innsikt om målgrupper, konkurrenter og ikke minst inngående kjennskap om de mulighetene mediet har og respekt for oppdragsgivers tradisjoner.

02.

Nettbutikk

Alle våre leveranser er skreddersøm og spesielt tilpasset hvert enkelt prosjekt avhengig av hvilke krav dere som oppdragsgiver stiller. Butikkvindu sørger for at din bedrift får det beste utgangspunktet for å lykkes med satsingen. Tett oppfølging etter lansering av nettbutikk er en avgjørende for å lykkes.

03.

Integrasjon

Har du allerede en fysisk butikk eller tjenester som håndteres gjennom tredjeparts systemer, er vi behjelpelige med integrasjon mellom systemer for å gjøre arbeidsflyt enklere slik at du kan arbeide med det du kan best.​

04.

Rådgivning

Butikkvindu / Blocksberg Design er en liten, men tøff og uredd aktør i det digitale markedet. Vi legger vår stolthet i å levere av ypperste klasser fra start til mål.

05.

Serviceavtale

Alle være leveanser inkluderer serviceavtale som sikrer at nettstedet ditt til enhver tid er opdpaert med siste sikkerhetsversjoner av programvare. På denne måten er du godt rustet mot potensielle angrep fra hackere. Skulle nettstedet allikevel bli angrepet plikter vi å gjenopprette nettstedet i den stand det var før angrepet skjedde.​

06.

Forutsigbarhet

Forutsigbarhet er viktig for oss og våre kunder. Så langt det lar seg gjøre prises prosjekter på forhånd. Det samme gjelder underprosjekter / leveranser som dere ønsker at vi utfører.

Slik jobber vi

Alt begynner med et Hei!
Ta kontakt og la oss hjelpe deg med markedsføringen.

Første steg er å samle informasjon og utarbeide skisser som fungerer som veiviser for hvert  prosjekt

Når vi har en god forståelse av alle sider ved produktet eller tjenesten som skal formidles, begynner arbeidet med brukergrensesnitt (UI) Denne fasen består av skisser, wireframing, design og animasjon og for å oppnå det ønskede resultatet.

Alle digitale produkter trenger en solid platform som fungerer like godt på ulike skjermer. I denne fasen er fokus responsivt design med høy grad av brukervennlighet.

Å utvikle skalérbare, pålitelige og ikke minst raske verktøy tilpasset hver enkelt kunde er viktig for oss og viktig for deg.

Testing hjelper oss å finne måter å forbedre produktet ytterligere.

Vi forbereder og gjennomfører en smooth lansering 🚀 av ditt nye digitale produkt.

Alle prosjekter utvikler seg over tid
Vi gjør daglig vedlikehold og oppdateringer av nettsteder

Gode samarbeidspartnere

Servebolt er en av våre fremste samarbeidspartnere. Servebolt tilbyr hosting med ekstremt høy ytelse, som gjør at nettløsningen din fungerer mye bedre og raskere. Du kan forvente en halvering av responstid på nettsiden din, bare ved å flytte. Vi benytter Servebolt både på store og små nettløsninger.

Digital annonsering er ofte en viktig del av en helhetlig strategi innenfor digital markedsføring. Hvilke resultater vil du oppnå? Er det god synlighet eller kanskje økt omsetning?